Liečitelstvo & Energie

Jasnovidec & Liečiteľ prominentov, numerológ Jozef Bukai:

Zdarma zasvätenia pre majstrov liečiteľov. Úplne nové, zdarma automaticky naladiteľné vesmírne, mimozemské energie pochádzajúce z vychannelovania od liečiteľa Armanda-Manuel Ratunda:

Predpokladom k úspešnému samo-zasväteniu je potrebné byť majstrom/veľmajstrom energetických systémov:  Mikao Usui Reiki, Imara Lao tzu (LaiHoci) Reiki, Božej Pečate. Je dôležité dodržať postupy pri zasväteniach, obsiahnuté v manuáloch. Zoznam energií + manuál podľa nutne dodržaného poradia zasvätení do energetických systémov.

Koso Rays

Sokaisi

Kofu

Kristova Sila

Kristovo Žezlo

Biele Svetlo Stvorenia

Zasvätenie dvoch sŕdc

Žiarenie Alcyonu

Zalmoxis

Nekonečné  Svetlo Zmocnenia

Prebraté od Ing. Romana Pavlikovského, liečiteľa, maséra – Laska3r.sk 

Hlavné energetické centrá národa – Meridiany na Slovensku

Na Zemi sú miesta, ktoré  svojím zvláštnym vyžarovaním na seba upozorňujú, priťahujú. Pramene, studničky, rybníky, skaly, kopce, stromy akoby v sebe ukrývali zázračnú moc. Čo spôsobuje tú nevysvetliteľnú silu ? Nie je viditeľná voľným okom, nie je hmatateľná, len tam jednoducho  vnímame prítomnosť niečoho príjemného, čarovného. Človek sa  cíti dobre a odchádza odtiaľ nabitý energiou. Mnohým takýmto miestam sa pripisujú účinky, ktoré liečia nielen dušu, ale i telo. Nazývajú sa silové alebo energetické centrá .

Tak ako planéta Zem, tak aj každý národ ma svoje územie dýchajúce históriou predkov s vlastnými energetickými miestami. Zdravie a sila národa závisí práve od starostlivosti o tieto centrá. Hovorí sa, že koľko dáme, toľko dostaneme. Tak, ako národ udržuje a lieči svoju krajinu, tak ho ona spätnou väzbou dobíja a posilňuje, či si to jednotlivci  uvedomujú alebo nie. Krajina má potom „akési šťastie“. Vyhýbajú sa jej rôzne výrazné prírodné katastrofy a celkovo sú tam ľudia spokojní.

DUCH NÁRODA

Na území každého národa sa nachádza posvätné miesto, ktoré je silnou historicky energetickou studnicou. Tam  sídli duch  národa, nesúci národné poslanie a úlohu a práve tam je energia Stvoriteľa národa. Aj keď sa človek rozhodne opustiť svoju krajinu a žiť v inej, sila ducha je stále s ním.
Na Slovensku je týmto miestom Blatnická dolina. Pobyt v nádhernom prostredí Veľkej Fatry, tvorenom potôčikmi, lúkami a najmä prechádzka samotnou dolinou popri krasovom skalnom reliéfe, s podobou postavy kráľa Svätopluka so štítom a s jeho oddanými, spája myseľ i srdce s poslaním slovenského národa, ktoré spočíva v učení sa tvorivej duchovnej komunikácii za účelom využiť tento dar pre ostatné národy. Okrem duchovného posilnenia toto miesto liečivo pôsobí na dolné a horné dýchacie cesty.

DUŠA NÁRODA

Najsilnejším energetickým centrom územia národa je miesto, kde sídli duša národa symbolizujúca jeho emócie a city. Na Slovensku je studnica duše geograficky sústredená do prostredia tajomnej hory, ticho spiacej sopky na východe krajiny, Vihorlat. Samotný vrch s okolitými čarovnými jazierkami nesie historický vývin vnútorného sveta slovenského národa, jeho spoločenskú podstatu, motiváciu a  rozvoj. Duša Slováka je horúca ako láva a zároveň čistá a osviežujúca ako voda jazier. Prítomnosť na tomto mieste umožňuje človeku spojiť sa so studnicou duše národa a čerpať z jej historického bohatstva. Svojimi liečivými účinkami pôsobí na psychické problémy. Pomáha odstraňovať pocity smútku, samoty , hnevu, nenávisti a sklamaní.

PATRÓN PANNY MÁRIE

Každý národ má miesto s najvýraznejším pôsobením mariánskej energie ochranárskeho, materského a súcitiaceho charakteru. Patrónom Panny Márie na Slovensku je hrad Devín, týčiaci sa nad sútokom riek Dunaja a Moravy. Uvedomením si energie tohto miesta veľko-moravskej minulosti, cyrilo-metodskej tradície a národnej svojbytnosti Slovákov, jedinec nachádza ochranu na svojej životnej ceste a získava silu prekonávať prekážky v súlade s Vyššími princípmi tak, ako ju kedysi získali Štúrovci.

ENERGETICKÉ  UČINKY  MERIDIÁNOV KRAJINY

Spojením energetických miest národa vzniknú energetické meridiánové územia, ktoré majú svoj špecifický reprezentačný charakter. Na Slovensku sú vytvorené tri takéto meridiány.

ZLATÝ DUCHOVNÝ MERIDIÁN

Nositeľa duchovného vývoja a účelu národa tvorí spojnica Blatnice a Vihorlatu.Uzly nachádzajúce sa na tejto spojnici liečia mnohé zdravotné problémy, nielen fyzického charakteru , ale aj psychického. Čarovná, tajuplná Blatnická dolina, odolné masívy Chopok a Ďumbier v Nízkych Tatrách majú silné blahodarne účinky na horné a dolné dýchacie cesty. Hrdo týčiaca sa Kráľova hoľa liečivo vplýva na srdce a cievny systém. V blízkosti Vihorlatu sa nachádzaJasenovský hrad. Energia tohto pokojného miesta s tajomnou históriou pomáha spracovávať nestrávené staré krivdy a bôle človeka. Mestským patrónom Zlatého meridiánu je Spišská Nová Ves, ktorá má výraznú duchovnú históriu. Samotné mesto s riekou Hornád,  pretekajúcou Slovenským rajom, inšpirujúco upokojuje emócie a city a lieči mnohé psychické problémy.

MERIDIÁN DUCHOVNEJ VÔLE SLOVENSKÉHO NÁRODA

vzniká spojením Blatnice a hradu Devín. Žiarenie toho meridiánu liečivo pôsobí na kostný a svalový systém, oči a uši. Dôležité centrá sú Malé Karpaty ako známe miesto Mariánka, ktoré pomáha rozpúšťať strach a úzkosť. OblasťPovažského Inovca , vrch Marhát, upevňuje životnú stabilitu a istotu, nájdenie ústredného bodu životného pôsobenia jednotlivca. Mestským patrónom meridiánu sú Bojnice s najintenzívnejším vyžarovaním v mieste samotného zámku, ktoré podporuje odvahu vyjadrenú slovami : Nič sa neboj!

MERIDIÁN DUCHOVNEJ LÁSKY SLOVENSKÉHO NÁRODA

Spája hrad Devín a horu Vihorlat. Reprezentuje národný prejav lásky, súcitu a starostlivosti. Najsilnejšou lokalitou je vápencový vrcholZobor, nachádzajúci sa pri mestskom patróne meridiánu, starobylom meste,  ktoré zažilo panovanie mocných kniežat a kráľov, pri Nitre. Silové miesto Zoboru so zvyškom mohutného hradiska a neskutočne pestrou flórou, početnými povrchovými krasovými javmi patrí k najteplejším a najsuchším lokalitám Slovenska. Energia prírodnej rezervácie prebúdza a stimuluje lásku k národu, rozpúšťa negatívne pocity samoty a opustenosti. Prostredie kaštieľa Topolčiankya zrúcaniny hradu Dobrá Niva pomáhajú pri liečení neplodnosti a ochorení ženských orgánov. Oblasť Detvy s panenskou prírodou a folklórnou tradíciou, okolie Rožňavy ako aj samotného skvostu našej krajiny Betliara pozitívne stimuluje krvný obeh a zároveň rozpúšťa energie zármutku, psychických bolestí a trápení. Najsilnejšia komplexná psychická očista nastáva v mieste Stos, nachádzajúcom sa vo Volovských vrchoch.

DUCHOVNÉ SRDCE SLOVENSKÉHO NÁRODA

Nachádza sa na území vnútri týchto troch meridiánov. Mestským patrónom duchovného srdca je jedno z najstarších slovenských miest-Zvolen, ktorého energia pomáha prebudiť najvzácnejší cit, lásku. Neďaleko neho sa nachádzajú známe kúpele Sliač so svojimi liečivými účinkami na srdce a cievny systém. Minerálny prameň vyvierajúci na tomto mieste je jediný v celej Európe

zdroj: internet

Liečivé kamene & Znamenia Horoskopu

BARAN je znamenie Ohňa, vládne mu Mars a rodné kamene sú rubín a diamant
BÝK je znamenie Zeme, vládne mu Venuša a jeho rodné kamene sú smaragd a topás
BLÍŽENCI sú znamenie Vzduchu, vládne im Merkúr a ich rodné kamene sú turmalín a achát
RAK je znamenie Vody, vládne mu Mesiac a jeho rodné “kamene” sú adulár a perla
LEV je znamenie Ohňa, vládne mu Slnko a jeho rodné kamene sú Tigrie alebo Mačacie oko a rubín
 • boji
 • citrín
 • danburit
 • granát
 • chryzokol
 • jantár
 • karneol
 • krištáľ
 • kunzit
 • Mačacie oko/zlatý beryl
 • muskovit
 • ohnivý achát
 • ónyx
 • oranžový kalcit
 • pyroluzit
 • rodochrozit
 • rubín
 • smaragd
 • topás
 • tyrkys
 • Tigrie oko
 • zelený a ružový turmalín
PANNA je znamenie Zeme, vládne jej Merkúr a jej rodné kamene sú peridot/olivín a sardonyx
VÁHY sú znamenie Vzduchu, vládne im Venuša a ich rodné kamene sú zafír a opál
ŠKORPIÓN je znamenie Vody, vládne mu Mars a Pluto a jeho rodné kamene sú topás a malachit
STRELEC je znamenie Ohňa, vládne mu Jupiter a jeho rodné kamene sú topás a tyrkys
KOZROŽEC je znamenie Zeme, vládne mu Saturn a jeho rodné kamene sú gagát a ónyx
VODNÁR je znamenie Vzduchu, vládnu mu Saturn a Urán a jeho rodné kamene sú akvamarín a ametyst
RYBYsú znamenie Vody, vládne im Jupiter a Neptún a ich rodné kamene sú adulár a ametyst

Prebraté z Eprakone.wordpress.com

Jasnovidec & Liečiteľ prominentov, numerológ Jozef Bukai:

Kontakt a portfólio služieb

“Srdečne pomôžem každému, kto ma potrebuje. Som tu pre Vás, aby som pomáhal.”