Mantry & gajátri

Jasnovidec & Liečiteľ prominentov, numerológ Jozef Bukai:

 

Ganéša gájatrí: pre odstraňovacie prekážok:

 AUM EIKDANTAIE VIDMAHE, VAKRATUNAIE

DHI-MAHI

TAN NO BUDDHIH PRAČODAIAT

Brahma gájatrí: pre zvýšenie produktivity:

 AUM PARMEŠVARIE VIDMAHE PARA-

TATTEVAIE DHI-MAHI

TAN NO BRAHMA PRAČODAIAT

Višnu gájatrí: pre blahobyt rodiny:

 AUM NARAIANAIE VIDMAHE, VASUDEVAIE

DHI-MAHI

TAN NO VIŠNU PAČODAIAT

Ráma gájatrí: Pre bezpečie, predvídanie. lepšiu povesť:

 AUM DAŠRATHAIE VIDMAHE, SITA BAL-

LABHAIE DHI-MAHI

TAN NO RAMAH PRAČODAIAT

Indra gájatrí: pre bezpečie pred útokom a vojnou:

 AUM SAHATRA – NETRAIE VIDMAHE,

VAŽRAASTRAEI DHI-MAHI

TAN NO INDRAH PRAČODAIAT

Čandra gájatrí: pre platačenie úzkosti, pesimismu, starostí, psychózy a neurózy:

AUM KŠIRPUTRAIE VIDMAHE, AMRIT-

TATTIVAIE DH-MAHI

TANNO ČANDRAH PROČODAIAT

Hanumán gájatrí: Pre vetšie nadšenie pri výkone povinností, pre nezištnú službu:

 AUM ANDŽANEIAIE VIDMAHE, MAHABA-

LAIE DH-MAHI

TANNO HUNAMÁN PRAČODAIAT

Jama gájatrí: pre oslobodenie od strachu zo smrti:

AUM SURIA – PUTRAIE VIDMAHE, MAHÁ

KALAIE DHI-MAHI

TANNO JAMAH PRAČODAIAT

Súrja gájatrí: pre liečenie choroby, oslobodenie od potiaží:

 AUM BHASKARAIE VIDMAHE, DIVAKRARAIE

DHI-MAHI

TANNO SÚRJA PRAČODAIAT

Varuna gájatrí: pre prehĺbenie lásky medzi mužom a ženou:

AUM DŽALBIMBAIE VIDMAHE, NIL-

PURUŠAIE DHI-MAHI

TANNO VAUNAH PRAČODAIAT

Nárajana gájatrí: pre zvýšenie organizačných schopností:

AUM NARAINAIE VIDMAHE, VASUDEVAIE

DHI-MAHI

TANNO NARAIAN PRAČODAIAT

Lakšimi gájatrí: pre bohatsvo, luxus, postavenie a povýšenie v práci:

 AUM MAHALAKŠAMAIE VIDMAHE,

VIŠNUPRIAIE DHI-MAHI

TANNO LAKŠMIH PRAČODAIAT

Narsingt gájatrí: pre zvýšenie schopností pomáhať druhým:

AUM UGRANARSINGHAIE VIDMAHE,

VAŽRANAKHAIE DHI-MAHI

TANNO NARCINGH PRAČODAIAT

 Rádhá gájatrí: pre prehĺbenie oddanosti a božiu lásku:

 AUM VRAŠBHANUŽAIE VIDMAHE,

KRIŠNAPRIIAIE DHI-MAHI

TANNO RÁDHA PRAČODAIAT

Durga gájatrí: pre víťastvo nad prekážou, nepriateľom, bolesti a utrpením:

 AUM GIRŽAIE VIDMAHE, SHIV PRIAIE

DHI-MAHI

TANNO DURGA PRAČODAIAT

Sítá gájatrí: pre zvýšenie schopností pracovať na sebe a vetšia schopnosť pokánia a tolerancie:

 AUM DŽANAKNNDNIEE VIDMAHE,

BHUMIDŽAIEI DHI-MAHI

TANNO SITÁ PRAČODAIAT

Sarasvatí gájatrí: pre zdokonalenie pamäti, múdrosti, poznania a krativity:

 AUM SARASVATÍ VIDMAHE, BRAHMA-

PUTRIE DHI-MAHI

TANNO SÁRASVATÍ PRAČODAIAT

Káma gájatrí: pre prehĺbenie smyselnosti, sexuálneho uspojenia, sexuálnych schopností, vitality, elánu a odolnosti:

 AUM KAMDEVAIE VIDMAHE,

PUŠPVANAIE DHI-MAHI

TANNO KAMAH PRAČODAIAT

Agni gájatrí: pre zajistenie vitality telu, mysli, práne a všetkým zmyslovým orgánom spolu štyroch vnútorných orgnánov a všetkých orgánov funkčných:

 AUM MAHADŽVALAIE VIDMAHE,

AGNIDEVAIE DHI-MAHI

TANNO AGNIH PRAČODAIAT

Hans gájatrí: pre prehĺbenie schopnosti rozlíšenia:

 AUM PARAMHANSAIE VIDMAHE, MAHA-

HANSAIE DHI-MAHI

TANNO HANSAH PRAČODAIAT

Prithivi gájatrí: pre stabilitu, trpezlivosť, spoluprác:

 AUM PRITHVIDEVIE VIDMAHE, ŠATRA-

MOORTAIE DHI-MAHI

TANNO PRITHVI PRAČODAIAT

Hajagriv gájatrí: pre zvýšenie obavy, pre odstránenie strachu všetkého druhu:

AUM VANIŠVARAIE VIDMAHE, HAJAGRI-

VAIE DHI-MAHI

TANNO HAJAGRIV PRAČODAIAT

 

Volanie k sebe 4 archanielov: 

nama eta imaeeeeeee

ank ba tu ak name sa ta na el

Jasnovidec & Liečiteľ prominentov, numerológ Jozef Bukai:

Kontakt a portfólio služieb

“Srdečne pomôžem každému, kto ma potrebuje. Som tu pre Vás, aby som pomáhal.”